Min kulturuge

Arrangør i Bornholms Kulturuge

Ansøgningsfristen for arrangørtilmeldinger var d. 5. april 2023. Kulturugen 2023 starter d. 15. sep. og varer til 24. sep. 

Der er igen i år et flot program klar til vores mange publikummer. Al henvendelse vedr. 2024 kan ske til kulturugens sekretariat. Kontaktinfo nederst på siden.

Vi glæder os til at kunne fortælle mere om næste års deadlines for ansøgninger mv. Det sker i starten af 2024. 

Her på siden finder du information og vilkår for deltagelse som arrangør i Bornholms Kulturuge. 

 

Vilkår for deltagelse i Bornholms Kulturuge som arrangør

Optagelse i Kulturugen

Alle ansøgninger behandles individuelt. Der lægges vægt på kvalitet, og aktiviteter skabt til kulturugen bliver prioriteret. Aktiviteter, som afspejler Bornholms særkende/egenart indenfor det specifikke kulturområde eller har deltagelse af kunstnere på internationalt niveau, vil blive foretrukket.
Der kan søges om medfinansiering til projekter, eller de kan optages uden økonomisk støtte.
Ved bevilling af tilskud tilstræber vi en passende fordeling i forhold til de ni kulturspor, så hvert spor bliver repræsenteret på flest mulige dage og steder.
Alle medtagne aktiviteter markedsføres som omtalt nedenfor.

Kulturspor

Der optages arrangementer i følgende spor:

 • Kunst
 • Kunsthåndværk
 • Rytmisk musik
 • Klassisk musik
 • Historie/Kulturhistorie
 • Litteratur
 • Madkultur
 • Teater/scenekunst
 • Natur

Et arrangement kan godt indgå i mere end et kulturspor. Kulturugen har ikke længere et fælles tema.

By-dage

Bornholms Kulturuge ønsker at vise hele Bornholm og øens mange forskellige kulturtilbud. Derfor er kulturugen organiseret på 10 by-dage, som arrangører, så vidt muligt, bedes planlægge efter. I 2023 ser by-dagene således ud:

15.9. - Åkirkeby (åbningsby)

16.9. - Rønne

17.9. - Christiansø

18.9. - Hasle 

19.9. - Nexø 

20.9. - Østermarie

21.9. - Firekløver klyngen

22.9. - Gudhjem 

23.9. - Allinge/Sandvig/Tejn

24.9. - Svaneke

Kulturugearmbånd

Alle arrangementer, der optages i Bornholms Kulturuge er forbeholdt publikum, som har erhvervet et kulturugearmbånd. Dette skal fremgå ved al omtale af arrangementet og være synligt i forbindelse med køb/reservation til det enkelte arrangement. 

Undtagelser fra reglen om kulturugepas

Børn op til og med 15 år er undtaget fra reglen og behøver ikke bære et kulturugearmbånd for at have adgang til kulturugens events. 

Undtaget er også gratis arrangementer, der foregår på offentlige steder.

 

Tilskud

Arrangører, der planlægger større aktiviteter med budget over 20.000,- opfordres til at tage kontakt til Kulturugen i god tid, så kan vi sammen vurdere, om der er muligheder for at finde støtte gennem andre kanaler.

Til aktiviteter, der produceres specielt til Kulturugen, med budget under 20.000,- kan Bornholms Kulturuge søges om tilskud til medfinansiering i forbindelse med tilmelding.

Kulturugen foregår hvert år i september fra fredag i uge 37 til søndag i uge 38. I 2023 ligger kulturugen således 15.-24. september.

Kulturugen prioriterer aktiviteter, som foregår på den dag, der er tildelt den by, hvor de afvikles.
Med by menes også det omkringliggende opland. Hvis en aktivitet foregår over flere dage, bør ”By-dagen” indgå. Kulturugen forbeholder sig ret til at fastlægge endeligt tidspunkt for afvikling af aktiviteter for at imødegå tidsmæssige sammenfald af beslægtede arrangementer i samme by.

Officiel åbning

Officiel åbning af kulturugen foregår den første fredag i kulturugen. I 2023 er åbningsbyen Åkirkeby, og selve åbningen markeres på Natur Bornholm. Tidspunkt følger snarest. 

Børn og unge

Kulturugen anser det for vigtigt, at børn og unge præsenteres for- og får oplevelser med mange forskelligartede kulturtilbud, og at de kan finde interesse i at benytte Bornholms og Kulturugens mange kulturelle muligheder. Derfor opfordrer vi til, at arrangørerne i deres planlægning evt. indlægger en ekstra aktivitet målrettet børn/børnefamilier, hvis deres arrangement i øvrigt ikke er attraktivt for denne aldersgruppe. Arrangementer, som alene henvender sig til børn, er også velkomne.

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt primært henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.

Markedsføring

Bornholms Kulturuge markedsfører den samlede kulturuge her på hjemmesiden, på sociale medier, gennem nyhedsbreve, ved annoncering i Bornholms Tidende og omtale i Denne uges Bornholm. Via pressearbejde, og på Destination Bornholms kanaler: website, nyhedsbrev, messebrochure og magasinet Destination Bornholm. 

Alle aktiviteter, tilmeldt inden for fristen, som optages i Kulturugen, vil blive markedsført med indhold, leveret af arrangøren. I 2023 er arrangøren selv ansvarlig for at oprette sit event/events i vores online program. Link og vejleding til dette sendes efter evt. tilsagn fra kulturugens sekretariat.

Da Kulturugens midler til markedsføring er stærkt begrænsede, beder vi om arrangørernes hjælp til markedsføring af den samlede kulturuge.

Som arrangør forpligter man sig til:

At have link til www.bornholmskulturuge.dk fra egen hjemmeside (hvis man har en).

Vi opfordrer desuden alle arrangører til:

 • At omtale egne og andre kulturuge-arrangementer på sociale medier, hvis man er aktiv der
 • At dele opslag fra Bornholms Kulturuges Facebookside samt på Instagram til arrangørens ditto.
 • At have plakat, flyers samt salg af armbånd ved sit arrangement. Aftale indgås med kulturugens sekretariat. 

 

Program

I 2023 vil vi igen lave et trykt program i samarbejde med Bornholms Tidende. Grundet de høje omkostninger til dette, vil der i 2023 være pålagt hver arrangør/event et gebyr på 300 kr. 

Vi håber på forståelse for dette. Det er vigtigt, at kulturugen igen får et program på tryk, da vores publikum i høj grad efterspørger det. På denne måde kan vi lave et flot program, hvor alle er repræsenteret, så vi kan guide publikum i retning af jeres events. 

Undersøgelser og evaluering

Bornholms Kulturuge gennemfører en webbaseret undersøgelse blandt arrangementernes publikum. I forbindelse med ansøgninger om fondsstøtte og sponsorater er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere, hvor stort publikum, Kulturugen har - hvor de kommer fra - og ikke mindst, hvad de synes om arrangementerne. Derfor er det vigtigt, at man som arrangør medvirker ved at oplyse antal gæster og gør sine gæster opmærksom på publikumsundersøgelsen, så publikum er klar over, at vi ønsker deres besvarelser.