Min kulturuge

Et hav af kulturoplevelser på 10 dage!

Bornholms Kulturuge bliver afholdt 15.-24. september 2023.

Bornholms Kulturuge er en kulturfestival, der finder sted over 10 dage i september hvert år.

De ni kulturspor er Historie, Litteratur, Klassisk musik, Kunst, Teater, Madkultur, Natur, Rytmisk musik og Kunsthåndværk. Læs præsentation af sporene her. Bornholms Kulturuges kulturspor leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte, men også giver kulturoplevelser, som du måske ikke vidste, at du ledte efter. 

By-dage

I kulturugen kommer du hele øen rundt og kan opleve kunst og kultur i 10 byer/områder. I 2023 ser by-dagene således ud:

15.9. - Åkirkeby (åbningsby)
16.9. - Rønne
17.9. - Christiansø
18.9. - Hasle
19.9. - Nexø
20.9. - Østermarie
21.9. - Firekløver klyngen
22.9. - Gudhjem
23.9. - Allinge/Sandvig/Tejn
24.9. - Svaneke

Kulturugens program

Programmet ligger ligger nu klar her på hjemmesiden og vi håber du vil gå på opdagelse i det store og alsidige udvalg.

Kulturugearmbåndet: Din adgangsbillet

Som publikum støtter man Kulturugen ved at købe et kulturugearmbånd. Armbåndet koster 100 kr. og skal bæres af alle, der er fyldt 15 år for at få adgang til de mange events. Alle indtægter fra armbånd går direkte til kulturugens arrangører og events. 

Intet armbånd - ingen kulturuge. 

I år kan du både købe et flot, grønt kulturugearmbånd

Og i år kan du også købe et digitalt armbånd, som du så viser på din mobil. Du finder det digitale armbånd her.

 

Bornholms Kulturuges vision

Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!

 

Bornholms Kulturuges mission

Bornholms Kulturuge vil fungere som en paraplyorganisation, der giver lokale aktører inden for hele spektret af kulturaktiviteter en mulighed for at vise, hvad de arbejder med. Med økonomisk tilskud fremmes lokale initiativer, der baserer sig på bornholmske kulturelle traditioner.

Større satsninger inden for hvert enkelt spor bringer kultur til Bornholm fra andre dele af landet/verden – arrangementer, der er sammensat specielt til Kulturugen. Dette til glæde og inspiration for såvel tilrejsende gæster som fastboende.

Med det brede tilbud om kulturoplevelser bidrager Kulturugen til en udvidelse af turistsæsonen med sin placering i september.

Kulturugen styrker kulturens placering i lokalsamfundet.

Kulturugen styrker Bornholms image, som en destination, der er værd at besøge også uden for sommerperioden.

Kulturugen styrker Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv."

 

Kulturugens formål

Foreningen har til formål "at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen."

 

Kulturugens finansiering

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer samt Bornholms Regionskommune. 

Dertil kommer en længere række mindre virksomhedssponsorater. Læs mere om kulturugens fonde og sponsorer her. 

 

Kulturugens organisation og bestyrelse

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på syv medlemmer:

Inge Prip, Jens Svane Boutrup, Steffen Brandt, Niclas Fick, Klaus Vesløv, Jane Lindedam, Ida Tjalve og Susanne Danig. 

Bestyrelsen fastsætter vilkår for deltagelse som arrangør, udvælger projekter efter ansøgning og fordeler økonomiske midler til gennemførelse af arrangementer.

Kulturugens sekretariat kan kontaktes på mail: info@bornholmskulturuge.dk , Telefon: 20302820

Evaluering

 • KORT RESUMÉ AF EVALUERINGEN FOR 2022:

  • Rekordstort antal arrangører et væld af aktiviteter i alle 9 kulturspor
  • Et program med over 200 events fordelt på kulturugens 10 dage
  • Samlet ca. 8000 publikummer ved de forskellige events
  • bornholmskulturuge.dk indtager 1. pladsen som kilde til gæsternes kendskab til kulturugen. Dernæst er sociale medier den mest foretrukne informationskilde
  • Kulturugens gæster bedømmer kvaliteten til 7,8 gns. på en 10-punkts skala (8,2 i 2021) Denne nedgang hænger sammen med utilfreds over, at der i år ikke var et fysisk programmateriale. 
  • Ændring i publikums adfærd. Man bestiller billetter senere, og mange arrangører har oplevet tilbagegang i antal publikummer. 
  • Arrangørerne bedømmer samarbejdet med kulturugens sekretariat til 4,46 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
  • 94,3% af arrangørerne kan godt se sig som arrangører i kulturugen igen i 2023. 
  • 89,2% havde deltaget i kulturugen tidligere. I 2021 var dette tal 82,6%. Dette viser en klar tendens på, at kulturugen har et trofast publikum, og at disse udgør kernen i kulturugens publikum. De vender tilbage år efter år og planlægger gerne deres ferie ud fra kulturugen.
  • 44,2% deltog i 5 eller flere events i kulturugen. Det er samme niveau som i 2021. 41,7% deltog i 2-4 arrangementer.
  • Flere festivaler i én: To x litteratur, to x scenekunst og en estisk kulturfestival
  • 45% af de besøgende i kulturugen var bosat på Bornholm. Dermed er 54,2% tilrejsende. I 2021 lå dette tal på 67,4%, og kulturugens mål om at nå en mere ligelig procentfordeling, ser dermed ud til at være godt på vej.
  • 66,7% af de tilrejsende havde 6 eller flere overnatninger under deres besøg i kulturugen. Dette tal lå på 72,9% i 2021. 27% havde 3-5 overnatninger.
  • Tilrejsende kommer fra hele Danmark. Flest kommer fra Københavnsområdet.
  • Der blev solgt og udleveret 1.250 stk. kulturugearmbånd.